Gå til hovedindhold

Tryllefløjten

Tryllefløjten er en integreret daginstitution, med plads til 76 børn. Børnene er fordelt i henholdsvis 2 vuggestuegrupper og 2 børnehavegrupper. Tryllefløjten er beliggende i Næstved by.

Indgangspartiet til daginstitutionen Tryllefløjten i Næstved Kommune. Bygningen er en stor rødstensbygning i flere etager. En stor metallåge føre ind til institutionen. Der vokser træer foran og på siden af bygningen.
 • Læs op

Indhold

  Vores kerneopgave er at skabe tryghed for det enkelte barn. Vi tror grundlæggende på at barnet skal føle sig set, hørt, forstået og imødekommet i det miljø de begår sig i, før de tør give sig i kast med at udforske sig selv og verden. Tryghed i relationen danner grundlag for trivsel, læring og udvikling hos det enkelte barn.

  Vi lægger vægt på at skabe en tryg og forudsigelig hverdag, hvori der er plads til at følge barnets initiativer. Ved at give os selv og barnet muligheden for at følge barnets initiativ, giver vi plads til at barnet udvikler sig på en lang række områder, blandt andet; relations dannelse, kreativitet, mod, selvværd, selvtillid.

  Vi tager udgangspunkt i anerkendende ressource orienteret pædagogik. Vi lægger vægt på at være en alsidig daginstitution, som tager udgangspunkt i den børnegruppe vi har. Vi benytter både vores inde og udearealer, samt byens tilbud i vores hverdag. Vi er optaget af at tilrettelægge vores hverdag, så alle børn har mulighed for at indgå i betydningsfulde relationer, samtidig med at de hver især får individuelle succesoplevelser.

  Opstart og besøg

  Ca. en måned før opstart vil I blive kontaktet af Tryllefløjten, hvor der aftales opstartssamtale. Forvent omkring en uge til indkøring. Kort 1.dag med forældre. Ring og aftal nærmere.

  Retningslinjer for brug af pladser i Tryllefløjten

  Tryllefløjten er et dagtilbud med udvidet åbningstid. Den gennemsnitlige normale åbningstid i kommunens dagtilbud er fra kl. 6:30 til kl. 17:00 (fredage til kl. 16:00) I Tryllefløjten er den daglige åbningstid fra kl. 5:30 til kl. 20:00.

  Forældrene betaler den fastsatte takst + et tillæg* for den udvidede åbningstid.

  Alle børn er indmeldt i den udvidede åbningstid, idet det er en betingelse for indmeldelse, at forældrene har et dokumenteret behov for pasning før kl. 6:30 eller efter kl. 17:00.

  Dokumentation

  For at kunne benytte Tryllefløjten skal begge forældre, som følge af deres normale arbejds- og transporttider kunne dokumentere et behov for den udvidede åbningstid. Behovet skal forekomme fast mere end fire dage per måned.

  Først når begge forældre har fremsendt dokumentation, er indmeldelsen i Tryllefløjten gældende.

  To måneder før opstart, vil du modtage en anmodning om dokumentation. Dokumentationen skal fremsendes til Dagtilbudsområde Vest ved at besvare anmodningen i e-Boks. Dokumentationen kan være et notat fra arbejdsgiveren med angivelse af mødetid, eller et arbejdsskema med angivelse af arbejdssted.

  Hvad hvis behovet ændrer sig efter opstart?

  For at udnytte pladserne til de forældre, som har et behov for de udvidede åbningstider, er det ikke muligt for barnet at fortsætte i Tryllefløjten, hvis én af forældrene skifter arbejde eller lignende og derfor ikke længere har brug for åbningstiderne.

  Hvis behovet ændres midlertidigt, f. eks. under barsel, ved kortere ledighed (under 4 måneder), uddannelsesskift m. v., så kan barnet fortsætte i Tryllefløjten.

  Når en plads ikke har været benyttet i den udvidede åbningstid i mere end 2 måneder, så kontakter lederen forældrene og undersøger, hvad der kan være årsag til at pladsen ikke benyttes.

  Hvis det skyldes ændringer i arbejdstider eller lignende, så orienterer lederen forældrene om, at barnet ikke kan fortsætte i Tryllefløjten og lederen kontakter Pladsanvisningen med henblik på, at forældrene får anvist en plads i en anden institution hurtigst muligt.

  Hvis forældrene ikke ønsker at tage imod den anviste plads, udmelder Pladsanvisningen barnet af Tryllefløjten med gældende varsel.

  Normalt er der børn på ventelisten til pladserne i Tryllefløjten. Såfremt der ikke skulle være børn på ventelisten med et aktuelt behov for den udvidede åbningstid, så vil barnet kunne fortsætte indtil der er aktuelle børn på ventelisten.

  Andre dagtilbud i Næstved Vest by