Gå til hovedindhold

Mariehuset

I Mariehuset er der max 59 børn fordelt på 2 børnehavegrupper og en vuggestuegruppe med børn fra 18 måneder. Vuggestuen er beliggende på 1.sal. Mariehuset ligger centralt i Næstved by.

Indgang til Mariehuset med trappe op til hoveddøren til ældre hus med røde mursten. Et par børnecykler i forgrunden.
 • Læs op

Indhold

  I Mariehuset arbejder vi målrettet på at skabe gode relationer til det enkelte barn, så det føler sig set, hørt og forstået. Vores mål er at gøre børnene klar til at blive sendt videre ud i livet. Vi finder det vigtig at udvise tolerance, accept og respekt og rumme alles forskelligheder.

  Vi ønsker at skabe trygge rammer for både børn, forældre og personale. Vi skaber en struktureret og genkendelig hverdag, der giver plads til udvikling, nysgerrighed og lyst til at lege og være i positive fællesskaber med masser af læring.

  Vi er en lille institution, beliggende i en gammel villa, med en stemning af en hyggelig og hjemlig atmosfære. V arbejder efter Marte Meo`s principper.
  Vi arbejder med aldersopdelte grupper flere dage om ugen med forskellige fokuspunkter. Vores stuer er indrettede i små legemiljøer. Vi har en hyggelig legeplads med plads til udfoldelse i de forskellige aldre.

  Opstart og besøg

  I vil gennem e-Boks modtage en invitation til et opstartsmøde ca. en måned inden indmeldelsesdatoen. På mødet laves der aftaler mellem forældre og personale omkring indkøring af barnet. I er velkommende til at ringe og lave aftale om besøg med barnet, inden opstarten.

  Andre dagtilbud i Næstved Vest by