Gå til hovedindhold

Digterhuset

Digterhuset er en aldersintegreret institution med max. 93 børn fordelt på tre vuggestue grupper og tre børnehave grupper. Digterhuset er beliggende i Næstved by.

Indgangspartiet til daginstitutionen Digterhuset i Næstved Kommune. Huset er opført i gule mursten. På muren hænger et stort blåt velkomstskilt.
 • Læs op

Indhold

  Vores kerneopgave er at gøre børnene livsparate. Igennem nærvær, tryghed og omsorg skaber vi en god tilknytning og relation til barnet. Vi arbejder med genkendelighed og læring igennem hele dagen, som er fundamentet for en positiv udvikling.

  Vi arbejder med fri for mobberi, Marte Meo som et udviklingsstøtte samspilsmetode mellem mennesker, barn-voksen, barn-barn og voksen-voksen. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns perspektiv, møder barnet med anerkendelse og respekt for det enkelte individ. Vi har fokus på læring og udvikling igennem leg og hverdagspædagogik. Vi arbejder med de forskellige traditioner, fastelavn, påske og jul.

  Vi har en stor legeplads med mange forskellige udfoldelsesmuligheder, og er ude hver dag. Vi bor tæt på skov og vand, som vi benytter til udflugter med børnene. Vi har stor fokus på legen, hvor igennem vi styrker børnenes sociale relationer og deres personlige udvikling.

  Opstart og Besøg

  Ca. seks uger før opstart sender vi et velkomstbrev, hvori vi opfordrer til et opstartsbesøg. Ved besøget fortæller om vores hverdag i Digterhuset og AULA. Der aftales det videre forløb med indkøring og opstart.
  Vi tilbyder mulighed for et ugentligt besøg om formiddagen op til opstarten. Under disse besøg skal forældrene være til stede. Barnet deltager ved besøgene i dagligdagen og aktiviteterne på stuen. Vi opfordrer til korte dage den første uge.

  Andre dagtilbud i Næstved Vest by