Gå til hovedindhold

Til studerende

Her kan du læse kort om forholdene omkring praktik for pædagogstuderende samt øvrige muligheder for praktik i dagtilbud i Næstved Kommune.

  • Læs op

Indhold

    Der er praktiksteder for pædagogstuderende fra Absalon i Næstved Kommune. Der er praktikbeskrivelse fra uddannelsesstederne, som kan forefindes på Næstved Kommunes hjemmeside under børn - dagtilbud - praktikpladser. Disse kan også indhentes ved at kontakte dagtilbuddet. Som Pædagogstuderende bliver man tilknyttet en praktikvejleder, der giver vejledning til læringsmål og tilknytter relevante pædagogiske teorier. Der er studiedage, midtvejsevaluering samt afsluttende opgave med eksamen i de lønnede praktikker. Der skal indhentes straffe- og børneattest samt tavshedserklæring.

    Derudover har vi praktiksteder for pædagogisk assistentstuderende i Næstved Kommune. Som pædagogisk assistent bliver man tilknyttet en fast stue samt en praktikvejleder. Der vil blive givet praktikvejledning for at gennemgå mål, udfordringer samt relevante pædagogiske teorier. Der er vejledning vedrørende blandt andet praktikken og opgaven. Ved afslutningen af praktikken skal denne vurderes. Der skal indhentes straffe- og børneattest samt tavshedserklæring.

    Der er i øvrigt mulighed for at komme i virksomhedspraktik, hvor ansættelsesproceduren er en samtale mellem den kommende praktikant, dennes sagsbehandler, daglig leder samt eventuelt kontaktperson på stedet. Der laves en plan over varighed, timer og jobfunktion. Der skal indhentes straffe- og børneattest samt tavshedserklæring.

    Til sidst er der skolepraktik, som ofte er af kort varighed på 1-2 uger. Eleven skal komme i institutionen og få underskrevet praktikaftalen. Hver elev får tilknyttet en kontaktperson på stedet. Kontaktpersonen er den, der sætter eleven i gang og guider eleven i det, der er relevant. Der skal indhentes straffe- og børneattest samt tavshedserklæring.