Gå til hovedindhold

Birkehegnet

Birkehegnet er en børnehave med 49 børn fordelt på 3 stuer
Institutionen er beliggende i en rækkehusbeboelse i udkanten af Næstved Syd.

Indgangspartiet til daginstitutionen Birkehegnet i Næstved Kommune. Husets facader er en blanding af gule mursten og hvide plader. Der vokser træer bag bygningen.
 • Læs op

Indhold

  Vores kerneopgave er at skabe livsglade, kompetente og hele mennesker.
  Det gør vi ved, at have fokus på kerneydelsen som er trivsel, omsorg, udvikling, læring, sundhed, samarbejde med forældre, dannelse, nærvær, tryghed, relations arbejde og anerkendende kommunikation.
  Vi arbejder med didaktiske overvejelser, der ligger bag ved hver en kontakt, aktivitet og relation som vi har med børn og forældre i løbet af en almindelig hverdag.

  Vi er en børnehave som vægter nærvær og samhørighed højt. Alle børn og voksne kender hinanden, hvilket giver tryghed og ro for børnene. Vi lægger stor vægt på, at børnehaven skal være et varmt og omsorgsfuldt sted, hvor både børn og voksne trives.

  Vi arbejder med at styrke, støtte og udvikle hele barnets personlige dannelse, identitet, sociale og motoriske udvikling samt sproglige færdigheder gennem både planlagt og spontan læring og leg.

  Børnehaven Birkehegnet er et tilbud med 3 stuer, en stue for præmaturbørn (for tidligt fødte børn) med max 10 præmaturbørn, en stue med 5 præmaturbørn og 10 børn født til tiden, og en stue med max 24 børn født til tiden. For at komme i betragtning til en plads som præmaturbarn, skal man visiteres gennem Næstved kommunes visitationsudvalg.

  Vi har nogle dejlige lokaler, som giver mulighed for både at være i fællesskab og i mindre grupper. Vi har en stor naturskøn legeplads som bruges dagligt, og giver rig mulighed for både motoriske udfoldelse, fordybelse, leg i små grupper og vilde lege.

  Opstart og besøg

  Inden opstart vil I modtage et velkomstbrev og en invitation til et opstartsmøde, hvor vi også aftaler opstarten for jeres barn.
  I er meget velkomne til at kontakte børnehaven for besøg.

  Andre dagtilbud i Sydbyen