Gå til hovedindhold

Børnehuset ved Volden

Volden er en integreret daginstitution med 108 børn fordelt på 3 vuggestuegrupper og 3 børnehavegrupper. Børnehuset er beliggende i Næstved by.

Indgangspartiet til daginstitutionen Volden i Næstved Kommune. Husets facade er gul. Indgangen er overdækket og der er vinduer og døre i glas.
 • Læs op

Indhold

  Vores kerneopgave er at skabe livsglade, kompetente og hele mennesker. Det gør vi ved at have fokus på kerneydelsen som er trivsel, omsorg, udvikling, læring, sundhed, samarbejde med forældre, dannelse, nærvær, tryghed, relations arbejde og anerkendende kommunikation. Vi arbejder med didaktiske overvejelser, der ligger bag ved hver en kontakt, aktivitet og relation som vi har med børn og forældre i løbet af en alm. hverdag.

  I Volden vægter vi at skabe et børneliv med tryghed, humor og omsorg. Børnene støttes i at turde og ville, at lege, udforske, udvikle sig, få en naturlig nysgerrighed og lyst til at lære. Vi ønsker en hverdag der er kendt af alle, både børn og voksne, så der frigøres energi til at skabe positive relationer, og at barnets fulde potentialer understøttes og udvikles.

  Vi tager udgangspunkt i at skabe læringsmiljøer inde såvel som ude, der er tilpasset både det enkelte barn og hele børnegruppen. Vi ønsker at alle børn, uanset deres forudsætninger, får styrket deres selvværd, så de med respekt for sig selv og andre, kan indgå i sociale relationer.

  Vi vægter forældresamarbejde og den daglige dialog højt, og i et tæt samarbejde skal vi sikre os de bedste forudsætninger for det enkelte barn og familie. Dette gør vi bl.a. ved at prioritere forældresamtaler, og at vi sammen med hele område syd tilbyder fere familie kurser.

  Opstart og besøg

  Forældre modtager ca. 1 måned før opstart en besked på E-Boks. Vi inviterer til besøgsdag i samråd med jer forældre. Besøget er tidsrummet 9.00-11.00
  Forvent 4-7 dages indkøring (i vuggestuen kan det tage lidt længere tid). Ring evt. og aftal nærmere.

  Andre dagtilbud i Sydbyen