Gå til hovedindhold

Børnehuset ved Diget

Børnehuset ved Diget er en aldersintegreret daginstitution med plads til 100 børn i alderen 0-6 år. Huset er delt op i en vuggestueafdeling med 3 grupper og en børnehaveafdeling med 2 stuer for de 3 til 5- årige og en storbørnsgruppe med de 5 til 6- årige børn. Børnehuset ved Diget er beliggende i område syd.

Indgangspartiet til daginstitutionen Diget i Næstved Kommune. Husets facade er gul. Indgangen er overdækket og der er vinduer og døre i glas.

Indhold

  Vores kerneopgave er at skabe livsglade, kompetente og hele mennesker. Det gør vi ved at have fokus på kerneydelsen som er trivsel, omsorg, udvikling, læring, sundhed, samarbejde med forældre, dannelse, nærvær, tryghed, relations arbejde og anerkendende kommunikation.
  Vi arbejder med didaktiske overvejelser, der ligger bag ved hver en kontakt, aktivitet og relation, som vi har med børn og forældre i løbet af en almindelig hverdag.

  I børnehuset ved Diget lægger vi vægt på at alle børn oplever sig inkluderet i fællesskabet og har venskaber. Vi møder alle med en forventning om, at alle gør det bedste de har lært, og at læring er livslang. Vi arbejder ud fra den styrkede pædagogiske læreplan, hvor vi anvender Fri for mobberi, fortællekufferter og krop og bevægelse. Vi benytter også naturen, ved b.la. at gå ture i nærmiljøet og lægger væk på at komme ud på vores legepladser hver dag. Vi lægger stor vægt på anerkendende kommunikation, så alle oplever sig set, hørt og forstået.

  Vi arbejder efter Marte Meo metoden, som kort og godt er en metode til at skabe naturligt udviklingsstøttende samspil mellem mennesker. Efter behov igangsættes Marte Meo forløb i samarbejde med forældre, hvor der tages små korte videoklip af barnet og pædagogen. Her fokuseres på det der lykkedes, og det, der kan gøres mere af.

  Opstart og besøg

  Når barnet er indmeldt, tages kontakt til forældre for at aftale en opstartssamtale. Denne er uden børn.
  Til opstartssamtalen har personalet brug for oplysninger omkring barnet og der tales om gensidige forventninger til samarbejdet. Der aftales før- besøg, som, forgår i måneden, før indmeldelsen. Dette ud fra forældre og børns behov. Formålet er at begynde opbygningen af en tryg tilknytning.

  Forældre kan kontakte os og blive vist rundt i huset, inden de træffer endelig beslutning af valg af dagtilbud.

  Andre dagtilbud i Sydbyen