Gå til hovedindhold

Alfehuset

Alfehuset er en aldersintegreret institution med max 44 børnehavebørn og 14 vuggestuebørn. Børnehaven er opdelt i to aldersintegrerede stuer. Vi arbejder i aldersopdelte grupper i forskellige perioder. Alfehuset er beliggende i Holme-Olstrup ca. 8 km øst for Næstved by.

Indgangspartiet til daginstitutionen Alfehuset i Næstved Kommune. Huset er i gule mursten. Midt i billedet er en låge ind til legepladsen. Der vokser hybenroser langs hegnet.
 • Læs op

Indhold

  Vores kerneopgave omhandler tryghed og nærvær. Vi ved, at børn kun kan udvikle sig og trives, hvis de er trygge. Derfor prioriterer vi den tætte trygge kontakt mellem barn og voksen fra den første indkøring og gennem hele børnehavelivet. Vi vil være nærværende, autentiske og troværdige voksne, der arbejder på at skabe betydning i alle børnenes liv. Det er vigtigt for os, at alle børn oplever en tæt og varm relation til både voksne og andre børn.

  Vi bestræber os på at skabe et hverdagsliv, hvor pædagogerne er opmærksomme på læring gennem hele dagen og gennem alle vores gøremål. Vi ønsker en ramme om et børneliv, hvor så meget som muligt kan lade sig gøre, med så få regler som muligt. Børnene støttes i at turde, at lege, udforske, grine, få en naturlig nysgerrighed og lyst til at udvikle sig.

  Vi prioriterer udelivet højt og prøver at skabe en foranderlig legeplads med mange muligheder. Vi er så heldige, at vi har en lille bus, som vi bruger til at køre afsted i smågrupper til strand og skov, nye legepladser, til kulturelle oplevelser som biblioteket, teater, kunstudstilling og meget mere.

  Opstart og Besøg

  To måneder inden opstart vil vi tage kontakt til jer for at byde jer velkommen og invitere jer på de første besøg. Det vil være rigtig fint at give sig god tid til at starte og tage nogle arbejdsfri dage, til at køre barnet ind i børnehaven eller vuggestuen. Vi finder i fællesskab ud af, hvordan starten i Alfehuset er nemmest for jeres barn (og for jer).

   

  Andre dagtilbud i Toksværd og Holme-Olstrup