Gå til hovedindhold

Pilegården

Pilegården er et integreret dagtilbud med mulighed for at rumme 62 børn. Børnene er fordelt i to vuggestuegrupper og to børnehavegrupper. I hver gruppe er børnene aldersdifferenceret og børnehaven går i aldershomogene grupper 2-3 gange ugentligt. Institutionen er beliggende i Næstved by.

Indgangsdør til Pilegården, 2 bygninger som er sat sammen og begge bygninger er hvide med sort tag.

Indhold

  Vores kerneopgave omhandler barnet i centrum. I Pilegården sætter vi sammen barnet i centrum gennem nærvær og tryghed således at alle børn i børnegrupperne trives, udvikles, lære og dannes.

  Pilegården er en udviklingsorienteret institution hvor den samlede medarbejdergruppes faglige udvikling og viden kommer til fordel for børnene.
  Vi arbejder med NUSSA, der kan være med til at skabe grobund for harmoni i barnet og et godt fællesskab. Vi arbejder med Marte Meo, som handler om nærvær og trivsel i samspil mellem barn og voksen med fokus på det der lykkedes. Der arbejdes kontinuerligt med e styrkede pædagogiske læreplan hvor grundlaget og temaerne kommer til udtryk i hverdagen.

  Opstart og Besøg

  Forældre vil modtage et brev ca. måned før opstart med formation om stue og primærpædagog. Vi inviterer til besøgsdage om fredagen i måneden før start i tidsrummet KL 9.00-11.00. Første dag i Pilegården er kort og med forældre. Afsæt gerne 1-4 dage til indkøring og aftales med personalet.
  Ring gerne og aftal nærmere.

  Andre dagtilbud i Næstved Øst by