Gå til hovedindhold

Børnehuset Grønnebakken

Grønnebakken er en integreret daginstitution med maksimalt 94 børn. Vi har 2 vuggestuegrupper der er aldersopdelt og 3 aldersintegrerede børnehavegrupper.
Børnehuset Grønnebakken er beliggende i Næstved by.

Indgangspartiet til daginstitutionen Grønebakken i Næstved Kommune. Bygningen består af flere sammenbyggede huse, husene er i hvide sten.
 • Læs op

Indhold

  I Grønnebakken vil vi sikre trivsel, udvikling og læring i et trygt og nærværende miljø. Vi har fokus på den relationelle tilgang til børn og familier. Vi er bevidste om relationens betydning for trivsel og udvikling, og gennem det pædagogiske nærvær sikrer vi at alle børn oplever sig set, hørt og forstået.

  Vi hjælper og guider børnene i deres indbyrdes relationer, og vi skaber rammerne for udvikling af nye relationer.

  Vi arbejder løbende gennem dagen i mindre grupper og strukturerede fællesskaber. Gennem pædagogisk planlagte aktiviteter, struktur og en genkendelig hverdag, skaber vi mulighed for sunde børnefællesskaber. Vi har fokus på kommunikation og sprog, og vi er bevidste om vigtigheden af den sproglige udvikling. Vi bruger sproget til at stimulere barnets hele udvikling, vi sætter ord på børnene og os selv, vi italesætter, benævner og imiterer børnene i ord og handling. Gennem denne sproglige tilgang får barnet en oplevelse af hvem det er, og det oplever tydelighed i de forventninger vi har til det.

  Vi har fokus på at skabe inspirerende og motiverende læringsmiljøer gennem hele dagen.
  Vi tilbyder aftenåbning, som man kan blive tilmeldt, hvis man har skæve arbejdstider, som ligger uden for vores alm. åbningstider.

  Opstart og Besøg

  For børn der er opskrevet til børnehuset. I vil modtage velkomstbrev ca. 2 måneder før opstart. Her opfordres I til at kontakte os for aftale om opstartsmøde. Indkøring af jeres barn aftales med kommende primærpædagog.
  For børn der ikke er opskrevet til børnehuset, er det muligt at besøge os hver 2. måned om tirsdagen fra 12-13.

  Andre dagtilbud i Næstved Øst by