Gå til hovedindhold

Tjørnehuset

Vi er en integreret daginstitution med i alt 54 børn, fordelt på 1 vuggestuegruppe og, 2 børnehavegrupper. Børnehaven arbejder i aldersopdelte grupper 2 dage om ugen. Tjørnehuset er beliggende i Fuglebjerg ca. 18 km fra Næstved by.

 • Læs op

Indhold

  Vi arbejder med at klæde barnet på til fremtiden. Det gør vi ved at tage udgangspunkt i det pædagogiske arbejde omkring og i hverdagen. Vi bruger Marte Meo til at få øje på det der virker, til at få alle børn med i fællesskabet og klæde børnene på til fremtiden.

  I Tjørnehuset prioriterer vi forældresamarbejde højt. Vi ved, at det er vigtigt for jeres barns trivsel, at forældre og medarbejdere samarbejder og har en god dialog, forventningsafstemning og tillid til hinanden. Vi lægger vægt på at passe på miljøet og naturen. Vi deltager i affaldsindsamlingen og er medlem af de grønne spirer.

  Vi har fokus på pædagogik og indretning. Sprogarbejdet ser vi som en vigtig del af det pædagogiske arbejde og vi har derfor en pædagog, der arbejder koncentreret med sprog tre dage om ugen i små grupper.
  Vi har mange gode traditioner. Børnene oplever at være en del af noget fælles, opnå nye færdigheder og ny viden. I Tjørnehuset arbejder vi med og for livsglæde, venskaber samt den gode stemning.

  Vi brænder vi rigtig meget for naturen, miljøet og udelivet. Vi er ude så meget som muligt hele året. Vi følger børnenes spor og initiativer og italesætte det.
  Vi arbejder særlig meget med det at mestre legen og venskaber. Derudover laver vi jævnligt kreative projekter, bruger biblioteket, tager på ture.

  Opstart og Besøg

  Vi kontakter jer ca. 6 uger før opstart. Her aftaler vi en rundvisning og opstartssamtale og muligheden for, 4 besøg inden start. Ingen børn er ens og det er en indkøring heller ikke. I skal som udgangspunkt afsætte en lille uge til opstart og indkøring. Første dag barnet starter er det en times besøg og herefter planlægger vi i fællesskab de næste dage i indkøringen.

  Andre dagtilbud i Fuglebjerg