Gå til hovedindhold

Tappernøje Børnehus

Tappernøje Børnehus er en integreret daginstitution. Tappernøje Børnehus rummer op til 100 børn fordelt på 24 børn i vuggestuen med to grupper og op til 76 børn i børnehaven fordelt i tre aldersopdelte grupper. Tappernøje Børnehus er beliggende ca.24 km øst for Næstved.

 • Læs op

Indhold

  Her starter et godt børneliv med tryghed og nærvær i centrum. Vi ønsker gennem leg, læringsmiljøer og traditioner at skabe tryghed og glæde for barnet, ved at give omsorg og nærvær i et trygt og inkluderende fællesskab. Tappernøje Børnehus skal være et godt sted at være både for børn og voksne. Gennem leg og målrettede aktiviteter samarbejder vi med forældrene for at skabe et varmt, trygt og omsorgsfuldt miljø for børnene.
  Vi favner mangfoldighed og skaber grobund for fællesskabet. Vi har fokus på den legende læring og nære relationer. Vi skriver en fælles historie gennem vores traditioner, hvor vi i fællesskabet lærer, dannes og udvikles både socialt og kulturel forståelse og rummelighed. Vi tager ansvar for at skabe sammenhæng i barnets liv på tværs af hjem og daginstitution.

  Udelivet prioriterer vi højt og vi nyder dagligt vores skønne legeplads og grønne områder i lokalområdet. Vi cykler ofte på eventyr på udflugter i naturen og nærområdet.
  Vores personale bliver løbende opdateret fagligt via kurser og uddannelse.

  Opstart og Besøg

  Ca. 2 måneder før opstart modtager forældrene et velkomstbrev i E-Boks, hvor de bedes kontakte os. Til opstartssamtalen drøftes gensidige forventninger og forældrene fortæller om deres barn. Vi tilbyder alle kommende børn at komme på besøg med en eller begge forældre. Ca. 3-4 måneder efter opstart vil I blive tilbudt en opfølgningssamtale for at snakke om opstartsforløbet og om barnets trivsel m.m.
  Inden indmeldelse i Tappernøje Børnehus er forældrene velkommen til at ringe og aftale et besøg, for at se og fornemme stedet og få en kort snak med lederen eller en medarbejder.

  Andre dagtilbud i Brøderup og Tappernøje