Gå til hovedindhold

Pædagogisk tilsyn og læreplan

Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Det pædagogiske tilsyn skal føres med udgangspunkt i det pædagogiske grundlag i læreplanen.

Indhold

  Pædagogisk tilsyn

  Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet i daginstitutioner og dagpleje. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre rammer for tilsynet, herunder beskrive, hvordan tilsynet med det pædagogiske indhold tilrettelægges. Der skal minimum hvert andet år offentliggøre en tilsynsrapport.

  Tilsyn med det pædagogiske indhold i dagtilbud skal føres med udgangspunkt i det pædagogiske grundlag i den pædagogiske læreplan. Tilsynet skal tilrettelægges, så der både foretages anmeldte og uanmeldte besøg i dagtilbud.

  Børnetegning fra Alfehuset i Næstved Kommune. Tegningen er en pige med gul kjole. Baggrunden er blå.

  Den styrkede pædagogiske læreplan

  Læreplanen skal indeholde et fælles pædagogisk grundlag med en række centrale elementer, eksempelvis leg, børnefællesskaber og et bredt læringsbegreb. Dette grundlag udgør forståelsen for og tilgangen til arbejdet med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i dagtilbud.

  Der skal etableres et pædagogisk læringsmiljø hele dagen, for eksempel i rutinesituationer, planlagte aktiviteter og børneinitieret leg, beskrivelser af de seks læreplanstemaer samt nye, brede pædagogiske mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring.

  Den pædagogiske læreplan skal forholde sig til børn i udsatte positioner, forældresamarbejde om børns læring, sammenhængen til børnehaveklassen og samarbejdet med det omkringliggende samfund. Der skal etableres en evalueringskultur i dagtilbuddet.