Gå til hovedindhold

Brobygning

Alle børn i Næstved Kommune skal have de bedste forudsætninger for en tryg og udbytterig overgang fra daginstitution til SFO og skole. Overgangen er et fundament for en god skolestart, hvor glæde og begejstring er forudsætninger for det enkelte barns trivsel og læring.

Indhold

  Næstved Kommune gør en stor indsats for at skabe en god sammenhæng og overgang mellem dagtilbud og skole. Alle vores dagtilbud arbejder med udarbejdede brobygningsmaterialer, når brobygningen skal udføres lokalt. Det vil derfor være lidt forskellige fremgangsmåder, når dit barn skal starte i SFO/Skole, alt efter hvor I bor. Jeres barn bliver automatisk tilmeldt den lokale kommunale skole, der hvor I bor. Hvis der ønskes anden skole, skal I selv søge.

  Der er for hele børneområdet udformet et fælles læringssyn. I det fælles læringssyn anvendes ”læring” bredt. Læring omfatter barnets udvikling af såvel viden (det barnet ved), færdigheder (det barnet kan) holdninger (det barnet vil) selvværd (det barnet er) og mestring (det barnet gør)

  Alle børn forventes at starte i skole i den år de fylder 6 og det forventes således også at skolen er parat til at modtage alle børn. Der kan dog undtagelsesvist ansøges om udsat skolestart, når der er helt særlige grunde der taler herfor. Der henvises til Næstved kommunes hjemmeside, hvor proceduren er beskrevet. Vær opmærksom på, at udsat skolestart ikke kan begrundes i ”manglende modenhed”, eller ud fra kun ét kompetenceområde. Ønsket om en udsat skolestart begrundes ud fra, at barnet har mulighed for at udvikles sig yderligere på de beskrevne områder, inden skolestart. Der skal i perioden indtil barnets skolestart arbejdes ud fra handleplaner, som beskriver de tiltag der skal arbejdes med i perioden. Tal med personalet i børnehaven hvis I har spørgsmål om udsat skolestart.

  Inden skolestart skal der foregå en overlevering af børnene, i en dialog mellem personale i dagtilbud og skole, således at skolen bliver klædt bedst muligt på til at modtage børnene. Der er et særligt fokus omkring børn, som har særligt behov for det. Der tages udgangspunkt i TOPI eller skema. Der kan aftales, at forældre eller andre interessenter deltager i overleveringen, hvis der er særlige begrundelser.

  Når barn starter i Dagtilbud fra Dagplejen kommer en overlevering i form af et skriv eller telefonisk henvendelse fra Dagplejen til Dagtilbuddet. Dette sker med aftale med Jer, og vil omhandle trivsel og udvikling.

  At flytte fra et Dagtilbud til et andet er en stor beslutning, der kan indeholde mange og forskellige hensyn. Gå gerne i dialog med personalet med overvejelserne og begrundelserne. Der skal gives skriftligt samtykke til en overlevering mellem enhederne. Dette er for at sikre, at informationer, handleplaner og fremgangsmåder viderebringes for barnets bedste og med Jeres tilladelse. Hvis der er udarbejdet indstillinger eller andet vil dette også skulle videregives til nyt dagtilbud.

  Mere til dig, der er ny forælder