Gå til hovedindhold

Barnets hverdag på AULA

Aula skaber primært værdi ved at understøtte samarbejdet med hjemmet og blandt det pædagogiske personale – som en kommunikationsplatform på skole- og dagtilbudsområdet.

 • Læs op

Indhold

  Aula giver elever, pædagogisk personale og forældre adgang til informationer fra skolen og dagtilbud. Aula erstattede folkeskolernes brug af SkoleIntra og er kommunikationskanal i folkeskoler, SFO'er og dagtilbud i alle landets kommuner.

  Første gang du logger ind skal du bruge dit MitID. Når du logger ind første gang vil der være en række ting, du skal tage stilling til. For eksempel brug af billeder af dit barn. De dele af Aula, der indeholder personfølsomme oplysninger skal tilgås via MitID.

  Som forældre er du selv ansvarlig at får tjekket dit barn ind ved aflevering og ud ved afhentning. Børnetallet benyttes i løbet af dagen til aktiviteter og planlægning. Derudover er det vigtigt at børnetallet passer i tilfælde af brand, så alle børn kan sikres bedst.

  Hvis dit barn er sygt, må du gerne informere dagtilbuddet om hvilken sygdom, da det kan være relevant for andre at få besked om. Hvis I holder fri eller ferie, skal du notere det på AULA. 

   

  I skolernes ferie vil der være en ferieanmodning til besvarelse. Husk at svare inden tidsfristen, da driften planlægges ud fra jeres besvarelser.

  Dagtilbud kan lave opslag over dagens aktiviteter, projekter og hverdagens rutiner. Der kan lægges billeder i opslag eller i galleriet. Der kan derudover komme referater fra forældreråd, områdebestyrelsen, forældreforeningen, nyhedsbreve og information fra Næstved Kommune.

  Det er muligt at skrive beskeder til medarbejderne på stuen eller til ledelsen. Da tiden bruges med børnene, svares beskeden, når det er muligt. Der bliver besvaret i dagtilbuddets åbningstid.

  Mere til dig, der er ny forælder