Gå til hovedindhold

Humlehaven

Humlehaven er en integreret institution med 65 børn. Vi er fordelt på 4 stuer, 1 vuggestuegruppe med børn op til 2 år, 1 minibørnehavegruppe med børn fra 2-3,5 år, 1 børnehavegruppe med børn fra 3-4,5 år og 1 storbørnsgruppe. Vi arbejder med aldersopdelte grupper, hvor børnene og voksne følges ad gennem hele deres børnehavetid.
Humlehaven ligger i Karrebæk ca. 10 km. vest for Næstved.

Indgangspartiet til daginstitutionen Humlehaven i Næstved Kommune. Huset er opført i røde mursten og er beliggende direkte ud til parkeringsplads. Der er græsplæne, buske og træer rundt om huset.
 • Læs op

Indhold

  Vi arbejder bevidst med den trygge tilknytning. Vi tror på at nærværende voksne og tætte relationer er en forudsætning for at lykkes, udvikle sig, være nysgerrig og undersøgende. Den trygge tilknytning er også med til at sikre at behovet for omsorg, trøst, opmuntring og basale behov bliver mødt.

  Med barnet i centrum arbejder vi med at være tilgængelige og nærværende voksne, som lytter og er anerkendende i vores tilgang. Vi arbejder med en inkluderende praksis, som sikrer, at alle børn har deltagelsesmuligheder i både børne- og voksen initierede aktiviteter. Vi har fokus på at børnemiljøet til stadighed har et fysisk, psykisk og æstetisk højt niveau, så de indbyder til leg og aktivitet.

  Humlehaven har fokus på krop, bevægelse, natur og udeliv. Vi har nogle helt særlige traditioner som fx ridning, rejestrygning og årligt besøg på golfbanen. Vi er medlem af ”De grønne spirer” og har særligt fokus på (dyre- og plante) livet uden for murene. Vi er omgivet at en dejlig stor legeplads, hvor mod og motorik bliver udfordret. Hver torsdag har vi bål i vores lækre bålhytte.

  Opstart og besøg

  I vil modtage et brev 4-6 uger før opstart, hvor I opfordres til at tage kontakt til stuens personale og lave en aftale om et for besøg med en uddybende opstartssamtale. Ved samtalen får I lejlighed til at fortælle om jeres barn og familie, og I laver aftale om evt. besøgsdage og opstartsforløb. Forvent at sætte ca. 1 uge af til opstarten.

  Andre dagtilbud i Næstved Vest